ANBI

ANBI status Stichting Tweestrijd

Vanaf april 2015 heeft Stichting Tweestrijd de ANBI status gekregen. Voor zowel bedrijven als particulieren is het hierdoor fiscaal aantrekkelijk om donaties te doen aan de stichting. Op deze pagina vindt u de verplicht te publiceren gegevens die aan het bezitten van de ANBI status verbonden zijn.

RSIN nummer: 8548.10.377.
KvK-nummer: 62419463.


Statutaire bestuurssamenstelling:
Voorzitter: T. Kieftenburg
Secretaris: C.M. Mol- Schouten
Penningmeester: T.A. Putter

Doel van Stichting Tweestrijd

Uit de oprichtingsakte van Stichting Tweestrijd,
Artikel 2 lid 1 t/m 4:

“De Stichting heeft ten doel jongeren aan te zetten om over hun problemen te praten, om zo het aantal zelfmoorden – met name onder jongeren – terug te dringen”.

“De Stichting dient het algemeen belang”.

“De Stichting heeft geen winstoogmerk”.

“Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
         – Giften en donaties;
         – Subsidies en sponsorbijdragen;
         – Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
         – Hetgeen verkregen wordt uit door de Stichting uitgeoefende activiteiten”.

Beloningsbeleid:

Bestuurders van Stichting Tweestrijd vervullen hun functie geheel vrijwillig, zonder hiervoor een geldelijke beloning te ontvangen.

In de oprichtingsakte van Stichting Tweestrijd staat hierover:
Artikel 3 – lid 6: “De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder”.

 

Jaarverslagen

Hieronder kun je onze jaarverslagen downloaden:

Jaarrekeningen