Stichting Tweestrijd

Tweestrijd wil jongeren aansporen om over hun problemen te praten, om zo te proberen het aantal zelfmoorden onder met name jongeren terug te dringen. Wij signaleren en proberen preventief bezig te zijn. Om ons gedachtegoed meer draagvlak en bekendheid te geven hebben wij polsbandjes laten maken met daarop de tekst “Ik praat…”. Zo kunnen barrières doorbroken worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer over Stichting Tweestrijd

Praten is moeilijk

Jongeren praten niet graag over hun problemen of gevoelens. Soms durven ze het niet, soms willen ze het niet. En dat is jammer! Hierdoor blijft de oorzaak van veel verschillende problemen zoals angststoornissen wat kan leiden tot depressiviteit, seksuele geaardheid en alcohol- of drugsverslaving vaak onzichtbaar.

Tweestrijd wil de drempel van het met elkaar praten en het voor elkaar openstaan verlagen. Wij willen bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken en jongeren aansporen om met elkaar te gaan praten. Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter, respecteer je een ander en kun je beter rekening met elkaar houden, waardoor de onderlinge omgang als veel fijner kan worden ervaren. Daarnaast komen dan de dingen naar boven die jongeren echt dwars zitten.

Doelstelling van de stichting

Doelstelling van de stichting is om jongeren aan te sporen om over hun problemen te praten en te proberen in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren om zodoende het aantal zelfdodingen onder met name jongeren terug te dringen. Zo hopen wij het taboe rond dit kwetsbare onderwerp te doorbreken.

Lees meer over bespreekbaarheid

Waar kun je ons tegenkomen?

  • Op middelbare scholen;
  • Op bijeenkomsten;
  • Bij lezingen en congressen.

Onderwerpen als depressie, zelfdoding, invloed van sociale media en andere actuele onderwerpen onder jongeren komen aan bod. Wij stimuleren om deze onderwerpen uit de taboesfeer te halen en erover te praten.

Lees meer over onze activiteiten

Onze agenda

Polsbandjes

Om ons gedachtegoed meer draagvlak en bekendheid te geven, zijn er polsbandjes gemaakt met daarop de tekst: “Ik praat……”.

Als drager van het polsbandje geef je een positief signaal af naar de samenleving en laat je hierdoor zien open te staan om mensen te helpen en te respecteren.

Inspireer elkaar, durf barrières te doorbreken en maak problemen bespreekbaar. Maak je verhaal (her)kenbaar en help elkaar door er samen over te praten of het vanuit een ander perspectief te benaderen. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan meer openheid onder jongeren.