Over ons

 

 

Stichting Tweestrijd is in september 2013 begonnen als “Project Tweestrijd“. Een groep jongeren uit West-Friesland die allemaal één of meerdere vrienden verloren door zelfdoding. Wat er dan op je afkomt… We voelden dat we hier iets mee moesten doen. Met al onze kennis en ervaring zetten wij ons sindsdien  in voor jongeren die hiermee te maken krijgen. Inmiddels zijn we sinds januari 2015 een stichting.

 

 

Stichting Tweestrijd

Stichting Tweestrijd is ontstaan uit de drang van ons, een groep jongeren uit West-Friesland, om een moeilijke fase in ons leven te verwerken. In de afgelopen jaren hebben een aantal jongeren van Tweestrijd  één of meerdere vrienden verloren door zelfdoding, dat vaak het gevolg was van depressiviteit.

Onze missie:  zoveel mogelijk jongeren bereiken om eenzaamheid onder jongeren te doorbreken en gesprekken aan te gaan om te geloven in een toekomst.

Onze boodschap: “Praat erover, want je bent niet de enige!”

Door gebruik te maken van sociale media, voorlichting en sportevenementen proberen we jongeren te laten zien dat je hetzefde recht hebt om gelijk behandeld te worden.  Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd of gezondheid.

 

 Bestuur Stichting Tweestrijd 

 

Het bestuur van Stichting Tweestrijd wordt gevormd door ( Tim Kieftenburg (voorzitter), Ina Mol (secretaris) Lex Putter (penningmeester) Desiree Wiemer (social media)

 

 

 

Gemeentelijke waardering.

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt politiek gewaardeerd door de gemeente Hoorn.

Uitreiking Eenhoornzegel van 1000 euro aan onze Stichting door Wethouder Nel Douw vanwege de inzet voor kwetsbare leeftijdsgenoten. 13-02-2015

 

Dag van de jongerenparticipatie.

In het kader van jongerenparticipatie heeft Tweestrijd op maandagavond 25 februari 2019 samen met de gemeente Hoorn een evenement mogen organiseren. Deze avond kwamen jongeren, zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, ambtenaren en ondernemers bij elkaar in Schouwburg Het Park in Hoorn. Het doel van de avond was om met bovengenoemde groepen meer verbintenis te creëren en duidelijkheid te krijgen met wat voor vaak onzichtbare problemen jongeren te maken hebben en over welke onderwerpen zij graag willen meedenken.

 

Politieke waardering.

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt politiek gewaardeerd door  het ministerie van VWS.

Minister Schippers van VWS heeft 26 september 2016 in Bussum het startschot gegeven voor de landelijke publiekscampagne tegen depressie. Tweestrijd mocht hieraan een bijdrage leveren. Tweestrijd heeft benadrukt dat praten over je problemen kan helpen om een depressie de baas te worden.

Een aantal crewleden van Tweestrijd nam 07-02-2018 deel aan de Moodcamp van het ministerie van VWS. Met de Moodcamp wil het ministerie van VWS meer begrip kweken voor mensen met een depressie en het makkelijker maken om over depressie te praten. Zowel voor mensen die zelf een depressie hebben als de mensen in hun omgeving.

 

Onze activiteiten

Activiteiten

Voorlichting aan jongeren.

Presentaties en lezingen geven.

Organiseren van sportevenementen in de vorm van een Moodcamp.

Ervaring

 

De afgelopen jaren heeft Tweestrijd veel gastlessen gegeven op middelbare scholen en zij hebben veel problemen ervaren bij jongeren. De problematiek is in kaart gebracht en de cijfers hiervan zijn bekend bij scholen en gemeenten.

Nadat we gestopt zijn met het geven van gastlessen hebben we een nieuw concept ontwikkeld. We organiseren nu een sportevenement voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Een zogenaamde “moodcamp” voor de mentale weerbaarheid. Hier bereiken we veel jongeren, met succes.  Vóór de moodcamp geven we op school een korte presentatie over de problematiek waar jongeren mee kunnen worstelen en daarna begeven wij ons naar het moodcamp terrein. Het parcours met obstakels kunnen worden geassocieerd met de hedendaagse problemen van de jeugd. De hindernissen staan daarvoor symbool, naast het sportieve element waarin het draait om groepsdynamiek, samenwerken en teambuilding.  Allemaal aspecten die invloed hebben voor de toekomst van de jeugd en mentale gezondheid. Op het moodcamp terrein wordt het verband gelegd tussen sombere gevoelens en bepaalde hindernissen op het parcours. Deze kunnen overwonnen worden door eigen doorzettingsvermogen en het helpen van elkaar. De ultieme boodschap is dan ook: ook al heb je problemen, er is altijd een oplossing om daaruit te komen!

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten, lezingen en congressen

Wij vinden het belangrijk om midden in de samenleving te staan. Daarom organiseren we ook diverse activiteiten die echt bij ons passen. Enkele voorbeelden:

  • Een interactieve lezing voor belangstellenden met Viktor Staudt, die vertelde over zijn toen mislukte zelfmoordpoging;
  • We hebben een bijdrage geleverd  aan het Depressiegala 2017;
  • Regelmatig zijn we te gast in diverse radio- en televisieprogramma’s.
  • Aanwezig bij de lancering van de campagne: ”Hey! Het is oké” samen met de staatssecretaris van het Ministerie van VWS Paul Blokhuis in Den Haag.

En zo nog veel meer…

 

 

Onze doelstelling

Maak het bespreekbaar!

Door over deze onderwerpen te praten, verlaag je de drempel voor jongeren om ze bespreekbaar te maken. Door het hier samen over te hebben begrijp je elkaar beter en creëer je een band. En dan komen die dingen naar boven die jongeren écht dwars zitten.