Over ons

 

 

 

Stichting Tweestrijd is in september 2013 begonnen als “Project Tweestrijd“. Een groep jongeren uit West-Friesland die allemaal één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding. Wat er dan op je afkomt… We voelden dat we hier iets mee moesten doen. Met al onze kennis, ervaring en deskundigheid zetten wij ons sindsdien  in voor jongeren die hiermee te maken krijgen.

 

Stichting Tweestrijd

Stichting Tweestrijd is ontstaan uit de drang van ons, een groep jongeren uit West-Friesland, om een moeilijke fase in ons leven te verwerken. In de afgelopen jaren hebben een aantal jongeren van Tweestrijd  één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding, dat vaak het gevolg was van depressiviteit.

Onze missie:  zoveel mogelijk jongeren bereiken om eenzaamheid onder jongeren te doorbreken en gesprekken aan te gaan om te geloven in een toekomst.

Onze boodschap: “Praat erover, want je bent niet de enige!”

Door gebruik te maken van sociale media, voorlichting en sportevenementen proberen we jongeren te laten zien dat je hetzefde recht hebt om gelijk behandeld te worden.  Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd of gezondheid.

Gemeentelijke waardering.

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt gewaardeerd door de gemeente Hoorn.

Uitreiking  Eenhoornzegel van 1.000 euro aan  onze stichting door Wethouder Nel Douw vanwege de inzet voor kwetsbare leeftijdsgenoten. 13-02-2015

 

 

 

 

Politieke waardering.

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt politiek gewaardeerd door  het ministerie van VWS.

Minister Schippers van VWS heeft 26 september 2016 in Bussum het startschot gegeven voor de landelijke publiekscampagne tegen depressie. Tweestrijd mocht hieraan een bijdrage leveren. Tweestrijd heeft benadrukt dat praten over je problemen kan helpen om een depressie de baas te worden.

 

Een aantal crewleden van Tweestrijd nam nam 07-02-2018 deel aan de Moodcamp van ministerie van VWS. Met de Moodcamp wil het ministerie van VWS meer begrip kweken voor mensen met een depressie en het makkelijker maken om over depressie te praten. Zowel voor mensen die zelf een depressie hebben als de mensen in hun omgeving.

 

Sinds 16-1-2015 is Tweestrijd is een stichting!

We zijn tot deze stap gekomen, omdat Tweestrijd groter geworden is dan we ooit hadden durven hopen. Daardoor is de behoefte aan financiële ondersteuning door middel van sponsoring en subsidies ook groter geworden, willen we onze boodschap kunnen blijven uitdragen.

Het dagelijks bestuur van de stichting Tweestrijd wordt gevormd door (vlnr): Faraaz Ramdjanbeg (voorzitter), Ina Mol-Schouten (secretaris), en Lex Putter (penningmeester).

Onze activiteiten

Activiteiten

Voorlichting aan jongeren.

Presentaties en lezingen geven.

Organiseren evenementen.

 

Ervaring

 

De afgelopen jaren heeft Tweestrijd veel gastlessen gegeven op middelbare scholen en zij hebben veel problemen ervaren bij jongeren. De problematiek is in kaart gebracht en de cijfers hiervan zijn bekend bij scholen en gemeenten.

 

 

 

 

Bijeenkomsten, lezingen en congressen

Wij vinden het belangrijk om midden in de samenleving te staan. Daarom organiseren we ook diverse activiteiten die echt bij ons passen. Enkele voorbeelden:

  • Een interactieve lezing voor belangstellenden  met Viktor Staudt, die vertelde over zijn mislukte zelfmoordpoging;
  • We hebben een bijdrage geleverd  aan het Depressiegala 2017;
  • Regelmatig zijn we te gast in diverse radio- en televisieprogramma’s.
  • Aanwezig bij de lancering van de campagne: ”Hey! Het is oké” samen met de staatssecretaris van het Ministerie van VWS Paul Blokhuis in Den Haag.

En zo nog veel meer…

 

Onze doelstelling

Maak het bespreekbaar!

Door over deze onderwerpen te praten, verlaag je de drempel voor jongeren om ze bespreekbaar te maken. Door het hier samen over te hebben begrijp je elkaar beter en creëer je een band. En dan komen die dingen naar boven die jongeren écht dwars zitten.