Over ons

Over ons

Stichting Tweestrijd is in september 2013 begonnen als “Project Tweestrijd“. Een groep jongeren uit West-Friesland die allemaal één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding. Wat er dan op je afkomt… We voelden dat we hier iets mee moesten doen. Met al onze kennis, ervaring en deskundigheid zetten wij ons sindsdien  in voor jongeren die hiermee te maken krijgen.

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt politiek gewaardeerd door de gemeente Hoorn en het ministerie van VWS.

Crew van Stichting Tweestrijd

Stichting Tweestrijd is ontstaan uit de drang van ons, een groep jongeren uit West-Friesland, om een moeilijke fase in ons leven te verwerken. In de afgelopen jaren hebben alle crewleden één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding, dat vaak het gevolg was van depressiviteit.

Gastlesteam

Voor het geven van gastlessen maakt Stichting Tweestrijd gebruik van een team ervaringsdeskundigen die allen een training gevolgd hebben. Zij kunnen bij moeilijkheden een beroep doen op de deskundigheid van ervaren maatschappelijk werkers die vrijwillig adviseren.

 

Vrijwilligers van Tweestrijd 

Naast de crew en het gastlesteam, hebben we hulp aangeboden gekregen van een aantal vrijwilligers die helpen op het de gebied van nazorg of bij evenementen.

 

 

Sinds 16-1-2015 is Tweestrijd is een stichting!

We zijn tot deze stap gekomen, omdat Tweestrijd groter geworden is dan we ooit hadden durven hopen. Daardoor is de behoefte aan financiële ondersteuning door middel van sponsoring en subsidies ook groter geworden, willen we onze boodschap kunnen blijven uitdragen.

Het dagelijks bestuur van de stichting Tweestrijd wordt gevormd door (vlnr): Faraaz Ramdjanbeg (voorzitter), Ina Mol-Schouten (secretaris), en Lex Putter (penningmeester).

Onze activiteiten

Gastlessen

Door het geven van voorlichting op middelbare scholen d.m.v. gastlessen  bereiken we in een keer een  grote groepen jongeren. De methode die Tweestrijd heeft ontwikkeld, heeft inmiddels veel problemen onder jongeren gesignaleerd. Er worden lessen gegeven door getrainde ervaringsdeskundigen. Onze boodschap: “Praat er over, want je bent niet de enige”! Door gebruik te maken van muziek, rap, videoclips en een interactief balspel worden barrières verbroken.  Zodoende wordt de sociale cohesie binnen een klas vergroot.          Deze methode wordt gemeten door middel van enquêtes  en registratie. Hierin blijkt duidelijk dat Tweestrijd problemen vroegtijdig signaleert.

Polsbandjes

Iedereen die onze gastles heeft gevolgd krijgt een polsbandje met hierop de tekst “Ik praat …”. Hiermee laten ze aan hun omgeving zien dat ze openstaan om met anderen te praten. Op deze manier kan de drempel om met iemand het gesprek aan te gaan verkleind worden. Met als resultaat  meer openheid onder jongeren.

Nazorg

Leerlingen mogen ons tijdens de gastles een persoonlijke brief schrijven over hun problemen. Dit wordt vaak diezelfde avond op een  respectvolle manier gelezen en beantwoord aan de betreffende leerling, zodat de leerling die ons iets wil toevertrouwen direct antwoord krijgt.

Bijeenkomsten, lezingen en congressen

Wij vinden het belangrijk om midden in de samenleving te staan. Daarom organiseren we ook diverse activiteiten die echt bij ons passen. Enkele voorbeelden:

  • Een interactieve lezing voor belangstellenden  met Viktor Staudt, die vertelt over zijn mislukte zelfmoordpoging;
  • We hebben een bijdrage geleverd  aan het Depressiegala 2017;
  • Regelmatig zijn we te gast in diverse radio- en televisieprogramma’s.

En zo nog veel meer…

 

Onze doelstelling

Maak het bespreekbaar!

Door over deze onderwerpen te praten, verlaag je de drempel voor jongeren om ze bespreekbaar te maken. Door het hier samen over te hebben begrijp je elkaar beter en creëer je een band. En dan komen die dingen naar boven die jongeren écht dwars zitten.