Over ons

Over ons

Stichting Tweestrijd is in september 2013 begonnen als “Project Tweestrijd“. Een groep jongeren uit West-Friesland die allemaal één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding. Wat er dan op je afkomt… We voelden dat we hier iets mee moesten doen. Met al onze kennis, ervaring en deskundigheid zetten wij ons sindsdien belangeloos in voor jongeren die hiermee te maken krijgen.

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt politiek gewaardeerd door de gemeente Hoorn en de minister Schippers van VWS.

Ontstaan van Stichting Tweestrijd

Stichting Tweestrijd is ontstaan uit de drang van ons, een groep jongeren uit West-Friesland, om een moeilijke fase in ons leven te verwerken. In de afgelopen jaren hebben alle crewleden één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding, dat vaak het gevolg was van depressiviteit.

Gastlesteam en vrijwilligers van Tweestrijd

Voor het geven van gastlessen maakt Stichting Tweestrijd gebruik van een team ervaringsdeskundigen die allen een training gevolgd hebben. Zij kunnen bij moeilijkheden een beroep doen op de deskundigheid van ervaren maatschappelijkwerkers die vrijwillig adviseren.

Gastlesteam

Verder hebben we hulp aangeboden gekregen van een aantal vrijwilligers die helpen op het de gebied van nazorg of bij evenementen.

Vrijwilligers

Sinds 16-1-2015 is Tweestrijd is een stichting!

We zijn tot deze stap gekomen, omdat Tweestrijd groter geworden is dan we ooit hadden durven hopen. Daardoor is de behoefte aan financiële ondersteuning door middel van sponsoring en subsidies ook groter geworden, willen we onze boodschap kunnen blijven uitdragen.

Het dagelijks bestuur van de stichting Tweestrijd wordt gevormd door (vlnr): Faraaz Ramdjanbeg (voorzitter), Ina Mol-Schouten (secretaris), en Lex Putter (penningmeester).

Onze activiteiten

Gastlessen

Door het geven van voorlichting op middelbare scholen d.m.v. gastlessen  bereiken we in een keer een  grote groepen jongeren. In de vorm van een videoclip (in rap-vorm) tonen we een ontmoeting tussen een kankerpatiënt en een depressieve jongere. Deze verfilming vormt het uitgangspunt om zo een discussie in de klas op gang te brengen. Vaak brengen leerlingen na het zien van deze film meerdere gevoelige onderwerpen ter sprake. Zaken die ze normaal voor zich houden. De emoties lopen weleens hoog op. Zorgcoördinatoren van de betreffende scholen staan klaar voor nazorg en ondersteuning. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlenende instanties.

Polsbandjes

Iedereen die onze gastles heeft gevolgd krijgt een polsbandje met hierop de tekst “Ik praat …”. Hiermee laten ze aan hun omgeving zien dat ze openstaan om met anderen te praten. Op deze manier kan de drempel om met iemand het gesprek aan te gaan verkleind worden. Met als resultaat  meer openheid onder jongeren.

Nazorg

Leerlingen mogen ons tijdens de gastles een persoonlijke brief schrijven over hun problemen. Dit wordt vaak diezelfde avond op een  respectvolle manier gelezen en beantwoord aan de betreffende leerling, zodat de leerling die ons iets wil toevertrouwen direct antwoord krijgt.

Bijeenkomsten, lezingen en congressen

Wij vinden het belangrijk om midden in de samenleving te staan. Daarom organiseren we ook diverse activiteiten die echt bij ons passen. Enkele voorbeelden:

  • Een interactieve lezing voor belangstellenden  met Viktor Staudt, die vertelt over zijn mislukte zelfmoordpoging;
  • We hebben een bijdrage geleverd  aan het Depressiegala 2017;
  • Regelmatig zijn we te gast in diverse radio- en televisieprogramma’s.

En zo nog veel meer…

 

Onze doelstelling

Maak het bespreekbaar!

Door over deze onderwerpen te praten, verlaag je de drempel voor jongeren om ze bespreekbaar te maken. Door het hier samen over te hebben begrijp je elkaar beter en creëer je een band. En dan komen die dingen naar boven die jongeren écht dwars zitten.